MENUMain page
Naše historie
Více informací o naší firmě
Letecká oprávnění a certifikáty
Současné výrobky a hlavní činnosti
Výroba
Seznam výrobků
Formulář požadavků na výrobekDotazník pro zákazníkySeznam servisních středisekZákladní popis výrobků a technické údaje

Nabídka volných výrobních kapacit a
pracovních příležitostíNabídka volných výrobních kapacit:

 • Chemické rozbory ocelí a neželezných kovů (spektrální analýza)
 • Mechanické zkoušky kovových materiálů (Rm, Rp0,2, A5, Z, KU, KV)
 • Měření tvrdosti ocelí a neželezných kovů
 • Metalografické rozbory (vyhodnocení kvality tepelného zpracování, měření povrchových vrstev)
 • Kontrola ocelových dílů s vysokou pevností leptáním dle AMS 2649
 • Posuzování materiálových a provozních vad
 • Korozní zkoušky v solné mlze dle ČSN ISO 9227 (metoda NSS)
 • Odvodíkování po galvanických operacích
  více informací

Nabízíme prohlídku pracovišť a přístup podle požadavků zákazníka.
Kontakt: Ing. Jaroslav Harcuba, tel. 724 701 514


Nabídka pracovních příležitostí

 • v současné době nejsou k dispozici žádná volná pracovní místa.
AVIA PROPELLER
Tel: (+420) 296 336 530; -32,    Fax: (+420) 296 336 519
E-Mail: sales@aviapropeller.cz,