Avia Propeller Oznamovací systém

  • Avia Propeller LogoAvia Propeller


  • last update December 18, 2023

Oznamovací systém společnosti Avia Propeller, s.r.o.

dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů


Vnitřní oznamovací systém Avia Propeller, s.r.o.


Avia Propeller zřídila na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedené příslušné osoby, které přijímají a zkoumají oprávněnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného stavu.


Avia Propeller (AP) přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost. AP v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro AP nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.


Oznámení je možné podat jedním z následujících způsobů:


  • písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu či poštou
  • telefonicky prostřednictvím níže uvedených telefonních kontaktů
  • osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese)

Email: oznamení@aviapropeller.cz


Příslušné osoby Avia Propeller, s.r.o. podle zákona o ochraně oznamovatelů:

Pavel Kárász: +420 296 336 572
Martin Matyska: +420 296 336 510

Poštovní adresa: Avia Propeller, s.r.o., Beranových 666, Praha 9, 199 00, Česká republika (při využití tohoto způsobu podání uveďte na obálku „NEOTEVÍRAT – OZNÁMENÍ – VÝHRADNĚ K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“)Externí oznamovací systém v České republice


Externí oznamovací kanál zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.


Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení zde https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/


Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/


Poznámka:

Vědomě nepravdivé oznámení je, dle zákona č. 171/2023 SB §23, přestupkem a lze za něj uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.